Меню
  • Начало
  • Правила за защита на личните данни

Правила за защита на личните данни

При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб саита, КАЛЕ 06 ЕООД следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. КАЛЕ 06 ЕООД, работейки винаги в рамките на закона, запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ КОМПАНИИ

КАЛЕ 06 ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на bike-house.biz  и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

Сравнение на продукти