Меню

Условия

Моля запознайте се с общите условия за ползване на електронния магазин преди да направите своята поръчка в сайтът за електронна търговия www.bike-house.biz , собственик на който е фирма КАЛЕ 06 ЕООД  адрес на управление гр. София, бул. Ломско шосе 104.

Ползването на този уеб сайт, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от "КАЛЕ 06" ЕООД, наричан по – долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по – долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този САЙТ незабавно. При ползването на този САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

КАЛЕ 06 ЕООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. КАЛЕ 06 ЕООД и bike-house.biz притежава приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите, както и до непрекъсната доставка на услуги.

Сравнение на продукти